Підписатися на RSS

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Однією із ключових задач науково-методичної роботи Інституту є вивчення нових стандартів освіти, формування актуальних і сучасних навчальних планів та проведення заходів щодо підвищення рівня викладання та поліпшення якості знань студентів, при цьому постійно беруться до уваги рекомендації всесвітніх організацій ACM та ІЕЕЕ.

Науково-практичні напрацювання Інституту комп’ютерних технологій:

 • Аутсорсинг: розробка програмного забезпечення, комп’ютерних ігор, інформаційних систем, веб-систем, веб-додатків, суміжна діяльність (дизайн, управління контентом тощо), тестування додатків і систем
 • Робототехніка та системи штучного інтелекту:
  • Розробка апаратного забезпечення та вбудованого програмного забезпечення, а також інтегрованих систем
  • Дослідження адитивних методів формоутворення, у т.ч.:
  • Дослідження та розробка вбудованих інформаційних систем, інтелектуальних інтегрованих систем та систем розумного дому
  • Дослідження та розробка робототехніки, в тому числі автономної, та прикладного приладобудування
  • Дослідження та розробка систем штучного інтелекту та прийняття рішень
  • Наплавлення (Fused Deposition Modeling)
  • Порошково-гранульне формування (Direct Metal Laser Sintering, Electron Beam Melting)
  • Стереолітографія (Stereolitography technology)
 • Комп’ютерні системи та мережі
  • Інформаційні управляючі системи та технології
  • Дослідження та розробка Grid-систем, Cloud-систем, Data-mining та систем обробки неструктурованої інформації, а також нових концепцій їх побудови
  • Розробка системного програмного забезпечення і додатків для систем розподіленої обробки інформації
  • Дослідження та створення нейромережевих систем обробки інформації
  • Проектування та впровадження "зелених" комп'ютерних систем
  • Розробка реконфігуровних прискорювачів виконання ресурсомістких задач для персональних комп’ютерів з метою їх прискорення на 1-2 порядки
  • Розробка спеціалізованих процесорів для виконання ресурсомістких задач з метою прискорення їх виконання на 2-3 порядки порівняно з персональними комп’ютерами
 • Системи захисту інформації та персоналізації технічних систем
  • Дослідження проблем приймання, обробки, збереження, захисту та відновлення (втраченої) інформації
  • Дослідження, розробка та створення систем і пристроїв збереження та захисту інформації
  • Розробка методів, алгоритмів і програм підтримки технологій для захисту та персоналізації інформації
  • Розробка методів та стандартів оцінки вартості інформації

Заходи, в яких Інститут комп’ютерних технологій бере участь з метою актуалізації своїх знань та обміну досвідом:

Це постійна участь у міжнародних виставках «Освіта та кар’єра», «Наука – виробництву» та «Барвиста Україна»; участь і проведення форумів та конференцій, присвячених проблемам та задачам сучасної освіти (Всеукраїнської науково-практичної конференції «Комп’ютерні технології: наука і освіта», Першого Всеукраїнського Форуму "Освіта в ІТ-сфері, XXI століття: пріоритети, проблеми, рішення" та інших); участь і проведення студентських олімпіад, у тому числі суто ІТ-шних, таких як «Золотий Байт»; презентація ІТ-розробок Університету «Україна»; постійна участь студентів і аспірантів ІКТ у Всеукраїнському змаганні роботів «Роборейс», започатковані семінари для викладачів інформатики ЗСНЗ.

Крім того, постійно проводяться зустрічі з представниками відомих ІТ-фірм з метою покращення якості навчання в ІКТ та створення привабливих умов для вступників.

Поліновський В.В. є членом Ради з конкурентоспроможності ІТ- галузі в Україні в Комітеті підвищення якості ІТ-освіти з метою удосконалення системи підготовки кадрів у сфері ІТ.

У той же час хотілося доповнити перелік зробленого: при Інституті відкрито академію Cisco та ІТ-академію Microsoft.

Висновок: Навчальний процес в Інституті комп’ютерних технологій здійснюється таким чином, щоб максимально глибоко надати як фундаментальну підготовку, так і закріпити актуальні на сьогоднішньому ринку праці практичні навички.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

наукових досліджень на 2015-2017 р.р.

№ з/п Тематика НДР Структурний підрозділ Керівники, виконавці Термін виконання
І. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
1.1. ІНФОРМАТИКА, ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ
1 Створення єдиного подійо-керованого інформаційного простору підприємства реального часу кафедра комп’ютерної інженерії Поліновський В.В., к.т.н., аспірант Дєнєжко С.А. 2015-2017
2 Методи проектування та оптимізації Mesh-мереж кафедра комп’ютерної інженерії Покутній С.І., д.фіз.-мат.н., професор, аспірант Кузик Є.Р. 2015-2017
3 Підвищення дієвості обчислень на графічних процесорах із використанням платформи Nvidia шляхом збільшення швидкості обміну даними в обчислювальних системах кафедра комп’ютерної інженерії Павленко В.І., к.т.н., доцент, аспірант Чудновський Ю.О. 2015-2017
4 Моделювання задач оптимізації дискретними структурами Інститут комп’ютерних технологій Тимошенко А.Г., к.т.н., с.н.с., здобувач Коваленко В.В. 2015-2017
5 Засоби надійного збереження файлів у web-сервісах кафедра інформаційних технологій та програмування Забара С.С., д.т.н., професор, аспірант Мороз М.Ю. 2015
6 Засоби захисту інформації кафедра інформаційних технологій та програмування Поліновський В.В., к.т.н., доцент 2015-2016
7 Дослідження та математичне моделювання закручених потоків у циклонних камерах кафедра комп’ютерних наук Зеленський К.Х., к.т.н., професор Бовсуновська К.С., ст.викладач 2015
8 Розробка системи управління вихровими потоками кафедра комп’ютерних наук Зеленський К.Х., к.т.н., професор Бовсуновська К.С., ст.викладач 2015-2016
9 Дослідження процесів розповсюдження радіаційного забруднення у водоймах кафедра комп’ютерних наук Зеленський К.Х., к.т.н., професор, Охріменко О.В., ст.викладач 2015-2017
10 Розробка інноваційних технологій навчання в інтегрованому освітньому середовищі кафедра комп’ютерних наук Зенцев В.Г., к.т.н., професор, Душанін Я.С., к.т.н., доцент 2015-2016
11 Дослідження сучасних систем візуалізації тривимірних даних кафедра комп’ютерної інженерії Тимошенко А.Г., к.т.н., професор, Гаврилов Т.М., Захаренко Д.О. 2015
12 Засоби оптимізації структури сучасних корпоративних мереж кафедра комп’ютерної інженерії Тимошенко А.Г., к.т.н., професор, Прищепа Є.А. 2015-2016
13 Моделювання задач оптимізації дискретними структурами кафедра комп’ютерної інженерії Тимошенко А.Г. , к.т.н., професор, Коваленко В.В., Сапсай С.С. 2015-2016

Кiлькiсть переглядiв: 444

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.