Підписатися на RSS

Тимошенко Анатолій Григорович

Кафедра комп’ютерної інженерії

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Досвід роботи: 55 років

Відомчі та Державні нагороди

  • золота медаль по закінченні середньої школи №9 м. Києва;
  • бронзова медаль ВДНГ СРСР №21454 (11.12.1964 р.);
  • пам’ятна медаль «В пам’ять 1500-річчя м. Києва» (03.1983 р.);
  • знак «Відмінник освіти» МОН України (2004 р.);
  • Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2009 р.).

Біографія

ТИМОШЕНКО Анатолій ГригоровичНародився 19 вересня 1939 року в м. Києві.

З 1946 по 1956 р.р. навчався у середній школі. У 1956 році вступив до Київського політехнічного інституту, який закінчив у 1961 році, отримавши кваліфікацію інженера-електрика за спеціальністю «Математичні та рахунково-рішаючі прилади та устаткування».

У 1961-1962 роках працював асистентом кафедри обчислювальної техніки КПІ, а з 1962 по 1963 р. – старшим науковим співробітником. У 1963-1966 р.р. навчався в аспірантурі Інституту Кібернетики НАН України. Успішно закінчив аспірантуру і в 1967 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.

У 1966-1969 р.р. працював молодшим науковим співробітником та провідним конструктором в Інституті Кібернетики НАН України. З 1969 по 1972 р. працював старшим науковим співробітником Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. З 1972 по 2002 р. працював доцентом у Київському політехнічному інституті.

З 2002 року і по сьогодні працює завідувачем кафедри комп’ютерної інженерії Університету «Україна».

У 1972 році отримав вчене звання старшого наукового співробітника, а в 1976 році - вчене звання доцента на кафедрі обчислювальної техніки НТУУ «КПІ».

З 1994 року – міжнародний майстер з шахів за листуванням Міжнародної федерації ICCF, а з 2001 року – національний суддя з шахів.

Викладає дисципліни

1. Алгоритми та структури даних

2. Чисельні методи та лінійне програмування

3. Комп'ютерна логіка та схемотехніка

4. Основи моделювання

5. Системи масового обслуговування

Сфера наукових інтересів

1. Моделювання мережевих структур

2. Методи оптимального планування

Має понад 100 наукових праць та винаходів, із них опубліковано 3 монографії і 20 винаходів.

Перелік науково-методичних праць

Назва праціРукописна чи друкованаНазва видавництва, журналу (№, рік) або номер авторського свідоцтваКількість друкованих аркушів.Співавтори
ВсьогоУ т.ч. авт.
1234567
1Некоторые алгоритмы первичной обработки данных на ЭЦВМ.Друк.Сем. “Алгоритмизация производственных процессов” КДНТП, 1964р. Київ1,00,3Кулик В.Т., Нечитайло Л.С.
2Повышение разрешающей способности электронной модели сетевого графика.Друк.Семинар “Методы матем. моделирования и теория электрических цепей” КДНТП Київ 1965р.0,40,4
3Некоторые методы электронного моделирования сетевых графиков.Друк.Вопросы радиоэлектроники Серия VII ЭВТ 1965р. Київ0,40,2Васильєв В.В.
4Электронное моделирование сетевых графиков по системе СПУ.Друк.Тези доповіді на 2 Симпозіумі з кібернетики 24-28.11.65р. Тбілісі.0,20,1Васильєв В.В.
5Задача о кратчайшем пути на графе и ее моделирование.Друк.Сем. “Методы математического моделирования и теория электрических цепей” Вид. “Наукова думка” вип.1, 1966р. Київ0,80,4Васильєв В.В.
6Повышение разрешающей способности электрической модели сетиДрук.Сем. “Методы математического моделирования и теория электрических цепей” Вид. “Наукова думка” вип.1, 1966р. Київ0,60,3Васильєв В.В.
7Электронная модель сетевых графиков по системе СПУ.Друк.Зб. “Математическое моделирование и электрические цепи” Вид. “Наукова думка., вип.4, 1966р К.0,40,2Васильєв В.В.
8Решение задач оптимального планирования на электронных моделяхДрук.Вид. “Наукова думка”. 1966р. Київ8,81,9Васильєв В.В., Клепікова А.М.
9Устройство для моделирования сетевого графика.Друк.Авторське свідоцтво № 183495 ОИПОТЗ 1966р.0,10,1
10Моделирование задач критического пути.Друк.“Механизация и автоматизация управления”. № 5, 1966р.0,20,1Васильєв В.В., Голодняк Г.І., Додонов О. Г., Трайнін Е.З.
11Методы электронного моделирования сетевых графиков.Друк.Тези доповіді на 2-й Науково-технічній конференції сектору кібернетичної техніки ІК АН УРСР 17-20.11.1966р. Київ.0,1Васильєв В.В., Кузьмичов А.І.
12Специализированная электромоделирующая установка АСОР-1 для расчета сетевых графиков.Друк.Тези доповіді на 2-й Науково-технічній конференції сектору кіберн. техн. ІК АН УРСР 17-20.11.66р. К.0,1Голодняк Г.І., Додонов О.Г.
13Электронное моделирование некоторых задач сетевого анализа. Автореферат.Друк.Вид. Наукової Ради ІК АН УРСР 1966р. Київ1,3
14Исследование электронных моделей для синтеза комбинационных устройств.Друк.“Труды МО СССР. Сб. научных трудов.” Вип. 78 1966р.1,10,7Мусатов В.В., Чернишов Ю.І
15Разработка специализированной электромоделирующей установки для расчета сетевых графиков по системе АСОР-1.РукопОтчет по х-д №54 (промежуточный отчет по теме №18 (17)) ИК АН УССР 1966р. Київ8,01,5Васильєв В.В., Голодняк Г.І., Додонов О.Г., Кузьмичов А.І., Трайнін Е.З.
16Электронное моделирование некоторых задач сетевого анализа.РукопДисертаційна робота на здобуття вченого звання к.т.н. ІК АН УРСР 1966р1010
17Моделирование задач о минимальном потоке.Друк.“Математическое моделирование и теория электрических цепей” Вид. “Нау-кова думка”., в.5, 1967р. К0,50,5
18Электронная модель сетевого графика.Друк.Авторське свідоцтво № 194432 ОИПОТЗ 1967р.0,1Васильєв В.В., Кузьмичов А.І.
19Задача о максимальном потоке.Друк.“Специализированные электронные моделирующие машины и устройства”. Вид. “Наукова думка” 1967р. вип.1 Київ0,50,5
20Особенности работы электромоделирующей установки АСОР-1Друк.“Специализированные электронные моделирующие машины и устройства”. Вид. “Наукова думка” 1967р. вип.1 Київ1,00,2Васильєв В.В., Додонов О.Г., Трайнін Е.З.
21Специализированная моделирующая установка для расчета сетевых графиковДрук.Зб.“Аналоговая и анало- го- цифровая вычисли- тельная техника”. Вид. “Сов. Радио” М.1968р.0,30,1Голодняк Г.І., Додонов О.Г.
22Определение минимального потока транспортной сетиДрук.Зб. “Математическое моделирование и электрические цепи” Вид. “Наукова думка”, вип.6, 1968р. Київ.0,30,1Васильєв В.В., Додонов О.Г.
23Модель сетевого графикаДрук.Авторське свідоцтво № 211164 ОИПОТЗ №5, 68р.0,1Васильєв В.В., Голодняк Г.І.
24Цифровая модель сетевого графикаДрук.Авторське свідоцтво № 217742 ОИПОТЗ №16 68р.0,1Васильєв В.В., Додонов О.Г.
25Модель сетевого графика для расчета задачи коммивояжераДрук.Авторське свідоцтво № 227716 ОИПОТЗ №30 1968р.0,30,1Алоян Г.С., Васильєв В.В., Додонов О.Г.
26Способ моделирования транспортной сетиДрук.Авторське свідоцтво № 228349 ОИПОТЗ №31, 68р0,30,1Васильєв В.В., Додонов О.Г.
27Способ моделирования задачи коммивояжераДрук.Авторське свідоцтво № 227716 ОИПОТЗ №34, 68р0,30,1Алоян Г.С., Василєв В.В.
28Улучшение работы индикатора экстремального напряженияДрук.“Специализированные электромод. машины и устройства”. Вид. ІК АН УРСР 1968р. вип.1. Київ0,20,2
29Об одном методе определения чисел, суммы которых не совпадаютДрук.-””-0,30,1Алоян Г.С., Васильєв В.В., Додонов О.Г.
30Специализированная цифро-аналоговая вычислительная машина АСОР-2 для моделирования задач СПУДрук.Часопис “Механизация и автоматизация управления”. №4 1968р. Київ.0,30,1Васильєв В.В., Додонов О.Г., Клепікова А.М
31Разработка специализированной гибридной ВМ для расчета сетевых графиков по системе АСОР-2Рукоп.Отчет по по теме №81-4 ИК АН УССР 1968р. Київ.5,00,5Алоян Г.С., Васильєв В.В., Трайнін Е.З. та інші.
32Способ построения ряда аддитивно отличающихся чисел (аннотация)Друк.Часопис “Кибернетика” №2 1969р. Київ.0,1Алоян Г.С.
33Индикатор наибольшего напряженияДрук.Авторське свідоцтво № 233774 ОИПОТЗ №3, 69р.0,30,1
34Способ построения ряда аддитивно отличающихся чиселДрук.Часопис “Кибернетика” №6 1969р. Київ.0,50,2Алоян Г.С.
35Цифровая специализированная машина АСОР-2мРукоп.Технічний опис. ІК АН УРСР 1969р. Київ.101,0Васильєв В.В. та інші.
36Способ моделирования задачи коммивояжераДрук.Зб. “Математическое моделирование и электрические цепи” “Наукова думка”, в.7, 1969р. Київ.0,30,1Алоян Г.С., Васильєв В.В., Додонов О.Г.
37Модель для расчета сетевого графикаДрук.Зб. “Методы мат. моделирования и теория электр. цепей” Вид. ІК АН УРСР 1969р. вип.3. Київ.0,80,4Трайнін Е.З.
38Моделирующее устройство определения минимального разреза в сетиДрук.Авторське свідоцтво № 264805 ОИПОТЗ №9 1970р.0,30,1Алоян Г.С., Трайнін Е.З.
39Моделирующее устройство определения максимального чистого сеченияДрук.Авторське свідоцтво № 266381 ОИПОТЗ №11, 70р0,30,1Алоян Г.С., Трайнін Е.З.
40Индикатор экстремального сигналаДрук.Авторське свідоцтво № 271130 ОИПОТЗ №17,0,30,1Самойлов В.Д., Трайнін Е.З.
41Устройство для определения критического путиДрук.Авторське свідоцтво № 275540 ОИПОТЗ №23, 70р0,30,1Васильєв В.В., Костенко Л.Й., Трайнін Е.З.
42Устройство для моделирования сетевого графикаДрук.Авторське свідоцтво № 279173 ОИПОТЗ №26, 70р0,30,1Василєв В.В., Костенко Л.Й., Трайнін Е.З.
43Устройство для расчета сетевых графиковДрук.Зб. “Конструирование и внедрение средств ВТ” вип.1. Вид. ІК АН УРСР Київ 1970р.0,50,2Костенко Л.Й., Трайнін Е.З.
44Об одном подходе к моделированию задачи коммивояжераДрук.Зб. “Методы мат. моделирования и теория электри-ческих цепей” вип.3. ІК АН УРСР 1970р. Київ.0,50,2Трайнін Е.З.
45Устройство для определения критического пути сетевого графикаДрук.Авторське свідоцтво № 299853 ОИПОТЗ №12 1971р.0,30,1Костенко Л.Й., Трайнін Е.З.
46Устройство для определения на графе гамильтонового циклаДрук.Авторське свідоцтво № 304605 ОИПОТЗ №17 1971р.0,30,1Трайнін Е.З
47Устройство для определения критического пути сетевого графикаДрук.Авторське свідоцтво № 316101 ОИПОТЗ №29 1971р.0,30,1Костенко Л.Й., Трайнін Е.З.
48Электронномоделирующая установка для расчета сетевых графиковДрук.Зб. “Автоматизация и механизация управления №1, 1972р. Київ.0,50,3Трайнін Е.З.
49Принципы построения устройств автоматического направления пучка по стыкуДрук.Доповідь на ІІІ конференції з електронно-променевого зварювання. 13-15.10.72 К0,1Баня Є.М., Киселевський Ф.М., Костенко Л.Й., Назаренко О
50Моделирование сетевого графика с переменными длительностями работДрук.Зб. “Математическое моделирование и теория эл. цепей” Вид. “Наукова думка”, вип. 10, 1972р. Київ.0,40,2Трайнін Е.З.
51Пересчетные схемы на потенциальных элементахДрук.Зб. Вестник КПИ. Серия «Автоматика и электроприборостроения». Вип.9 1972р. Київ.0,40,2Костенко Л.Й., Семенюк Т.І.
52Disposit if pour calculer le chemin critiqueДрук.Патент Франції №70.47322 Публікація №2.120.352 B.O.P.I. «Listes» n.33 du 18.8.720,40,1Василєв В.В., Додонов О.Г., Клепікова А.М.
53Исследование точности цифрового интерполятораДрук.Зб. “Конструирование и внедрение новых средств ВТ”, вип. 1, 1972р. Київ.0,30,1Костенко Л.Й., Киселевський Ф.М.
54Усилитель постоянного тока для систем электроннолучевой сваркиДрук.Информационное письмо ИЭС им. Е.О.Патона №23, 1972р. Київ.0,30,1Костенко Л.Й., Киселевський Ф.М.
55Устройство программного управления электронно-лучевой установкиДрук.Информационное письмо ИЭС им. Е.О.Патона №24, 1972р. Київ.0,30,1Костенко Л.Й., Киселевський Ф.М.
56Метод автоматизации электроннолучевой сварки контурных швовДрук.Автоматическая сварка, №11 1972р.0,40,1Баня Є.М., Киселевський Ф.М., Костенко Л.Й.
57Электронное моделирование задач исследования операцийДрук.Вид. “Наукова думка”, 1972р. Київ.114.0Костенко Л.Й. Трайнін Е.З.
58Автоматизации электроннолучевой сварки корпусов релеДрук.Сварочное производство №5, 1973р.0,80,2Костенко Л.Й., Киселевський Ф.М. та ін.
59Вычислительная машина для расчета сетевых графиковДрук.Авторське свідоцтво № 367431 ОИПОТЗ №8 1973р.0,40,1Василєв В.В., Клепікова А.М., Додонов О.Г.
60Устройство для решения задачи оптимального распределения однородного ресурсаДрук.Авторське свідоцтво № 374626 ОИПОТЗ №15 1973р.0,40,1Трайнін Е.З.
61Устройство для электроннолучевой сваркиДрук.Авторське свідоцтво № 379120 ОИПОТЗ №19 1973р.0,40,1Баня Є.М., Киселевський Ф.М., Пантелеєнко Г.А.
62Способ построения ряда с различными парными суммамиДрук.Зб. “Вестник КПИ” Сер. автоматики и электроприборостроения 1973р. Київ.0,30,1Алоян Г.С., Нечитайло Л. С.
63Источник опорного напряженияДрук.Ст. «Энциклопедии кибернетики» т.1 ГРУСЭ 1975р. Київ.0,1Космач Ю.П.
64Цепи связанныеДрук.Ст. «Энциклопедии кибернетики» т.1 ГРУСЭ 1975р. Київ.0,2
65Ряд последовательно аддитивно-отличающихся чиселДрук.“Вестник КПИ Сер. Автоматики и электроприборостроения” №12, 1975р. К.0,20,1
66Zarezeni k vyrocitavani sitovych planuДрук.Авторське свідоцтво № 158127 ЧССР 15.04.76р.0,40,1Василєв В.В. Клепікова А.М., Додонов О.Г.
67Apparatus for analysis of network diagramsДрук.Патент США №3939336 от 17.02.76р.0,40,1Василєв В.В. Клепікова А.М. Додонов О.Г.
68Многофазные пересчетные схемы с дешифрацией состоянийДрук.Зб.”Вестник КПИ Сер. Радиотехники и электроакустики”№13 1976р. Київ.0,2Тетельбаум І.С.
69Методические указания по лабораторным работам по курсу ВТИЭРДрук.Вид. Мінвузу УРСР 1977р. Київ.3,70,9Ананєвський С.А., Храпак В.І., Гордієнко В.М.
70Принципы построения физических моделей некоторых сетевых задачДрук.«Вестник КПИ. Серия Автоматика и электроприборостроения». Вип. 16 1979р. Київ.0,4
71Методические указания к лабораторным работам по АВМ по курсу ВТИЭРДрук.Вид. Мінвузу УРСР 1980р. Київ.2,81,0Толокняненко Т.В., Сліпченко В.Г.
72Методические указания к лаб. раб. по курсу ВТИЭРДрук.Вид. Мінвузу УРСР 1980р. Київ.1,80,6Ревінська Н.В., Боровська Т.Т.
73Методические указания к лаб. раб. по курсу ВТИЭРДрук.Вид. Мінвузу УРСР 1981р. Київ.2,00,5Олійник Г.Т., Ревінська Н.В.
74Методические указания к лабораторным работам по курсу ВТИЭРДрук.Вид. Мінвузу УРСР 1982р. Київ.4,00,5Абрамов Ю.О., Ревінська Н.В., Дюбург О.І. та ін.
75Элементы матобеспечения автоматизированного проектирования шахтного водоотливаДрук.«Вестник КПИ Сер. Горная электромеханика и автоматика » 1982р. Київ.0,40,2Лісовський В.С.
76Методические указания по курсу «Основы программирования»Друк.Вид. Мінвузу УРСР 1983р. Київ.5,01,0Мофлюк В.Ф. Красноярська Л. Кисленко С.М. Возненко Н.
77Метод. Указания к практическим занятиям по курсу «Алгоритмические языки»Друк.Вид. Мінвузу УРСР 1983р. Київ.2,80,5Медведєва В.М., Коваль Т.І., Яковлєв Г.Л.
79Методические указания к выполнению контрольных заданий по дисциплине ВТИЭРДрук.Вид. Мінвузу УРСР 1984р. Київ.2,01,0Олійник Г.Т.
80Методические указания по мировоззренческо-методологическим аспектам преподавания дисциплины на кафедре ВТИЭРДрук.Вид. Мінвузу УРСР 1985р. Київ.1,30,2Абрамов Ю.О., Коваль Т.І., Дюбург О.І., Медведєва В.М., Нефедов М.І., Яковлєв Г.Л.
81Методические указания по курсу «Вычислительная техника в инженерных и экономических расчетах»Друк.Вид. Мінвузу УРСР 1985р. Київ.3,50,5Медведєва В.М., Коваль Т.І., Асоянц П.Г., Платонов А.П., Ревінська Н.В.
82Методические указания к лабораторным работам по курсу ВТИЭР (для студентов всех специальностей)Друк.Вид. Мінвузу УРСР 1986р. Київ.2,82,8
83Методические указания к изучению практического использования ВТДрук.Вид. Мінвузу УРСР 1986р. Київ.2,31,2Яковлєв Г.Л.
84Регулятор натяженияДрук.Авторське свідоцтво № 1232621 ОИПОТЗ №19 1986р.0,30,1Якимчук Г.С., Ходаков В.Є.
85Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «АЯП»Друк.Вид. МВО УРСР КПІ 1987р. Київ.2,01,0Платонов А.П.
86Методические указания к контрольным работам по курсу «АЯП»Друк.Вид. МВО УРСР КПІ 1987р. Київ.3,01,5Платонов А.П.
87Учет изменения педагогической нагрузкиДрук.Вісник КПІ. Науково-технічна серія. Вип. 12. 1988р. Київ.0,60,2Укк О. В., Чмола І.В.
88Методические указания к самостоятельной работе по куру «Информатика и ВТ»Друк.Вид. МВО УРСР КПІ 1988р. Київ.2,81,4Платонов А.П.
89Индикатор наибольшего напряженияДрук.Авторське свідоцтво №1368854 ОИПОТЗ №3 1988р.0,40,2Березін В.Г.
90Методические указания к выполнению самостоятельной работы по курсу «Автоматизированные системы обучения» Раздел: Диалоговая система PRIMUSДрук.Вид. МВО УРСР КПІ 1988р. Київ.2,41,2Сорокалат В.О.
91Устройство моделирования задачи назначенияРукопЗаява на пропонований винахід №4462124/24 від 18.07.88р.0,40,2Трайнін Е.З.
92Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Программирование и вычислительные методы»Друк.Вид. МВО УРСР КПІ 1990р. Київ.4,02,0Коршак В.Є.
93Методические указания к лабораторным работам и практическим занятиям по курсу «Вычислительные методы и программирование»Друк.Вид. МВО УРСР КПІ 1991р. Київ.3,80,9Єфремов М.І., Решетник М.П., Скачков В.А.
94Методические указания к лаб. раб. и практ. занятиям по курсу «Вычислительные методы и программирование», раздел «Массивы»Друк.Вид. МВО УРСР КПІ 1991р. Київ.3,80,9Єфремов М.І., Решетник М.П., Скачков В.А.
95Методические указания к лаб. работам и практическим занятиям по курсу «Вычислительные методы и программирование», раздел «Модули программ»Друк.Вид. МВО УРСР КПІ 1991р. Київ.3,90,9Єфремов М.І., Решетник М.П., Скачков В.А.
96Методические указания к лабораторным работам и практическим занятиям по курсу «Вычислительные методы и программирование», раздел «Подпрограммы»Друк.Вид. МВО УРСР КПІ 1991р. Київ.3,50,8Єфремов М.І., Решетник М.П., Скачков В.А.
97Инструментальная система идентификации динамических объектовДрук.Вісник КПІ. Серія. «Кібернетика» Вип. 30. 1992р. Київ.0,40,2Пінчук В.М.
98Методические указания к лабораторным работам по курсу «Программирование и вычислительная техника»Друк.Вид. МО України КПІ 1992р. Київ.2,70,9Платонов А.П., Піщаєва Н.М.
99NORTON COMMANDER 5.0Друк.Вид. “ВИПОЛ” 1996р. Київ.3,81,9Яковлєв Г.Л.
100Методичні вказівки до вивчення дисципліни “ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА БАЗИ ДАНИХ”Друк.Вид. НТУУ “КПІ” 1999р. Київ.3,01,0Дорогий Я.Ю., Кіндрась О.М.
101Методичні вказівки до виконання бакалаврських атестаційних робіт,ДрукВДК Університету “Україна”, 2003 р.1.50,5Донець А.Г., Забара С.С.
103“Теорія ймовірностей та математична статистика” (Розділ – елементи дисперсійного аналізу)ДрукВДК Університету “Україна”, 2004р1.50,5Тимошенко О.М., Богданова Н.В.
104Методичні вказівки до виконання курсових робіт,ДрукВДК університету “Україна”, 2004р1.50,5Донець А.Г., Забара С.С.
105Електронна модель задачі про призначенняДрукДеклараційний патент на корисну модель №4110 К. Бюл. № 1 Державного департаменту інтелектуальної власності від 17.01.20050,20,1Забара С.С.
106Індикатор найменшої напругиДрукДеклараційний патент на корисну модель №4112 К. Бюл. № 1 Державного департаменту інтелектуальної власності від 17.01.050,20,2
107Навчання студентів з особливими потребами на факультеті комп’ютерних технологійДрукДоповідь на 7-ій міжнародній науково-практичній конференції ”Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами” 2006р. К.0,20,1Забара С.С.
108Сучасні комп’ютерні технології та люди з особливими потребами.ДрукТези доповіді на всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-психологічні, педагогічні, фізичні, юридичні та медичні проблеми підготовки фахівців в сучасних умовах» 10-12. 10.06. м. Святогорськ Донецької області.0,20,1Забара С.С.
109Комп’ютерні технології та люди з вадами слухуДрукДоповідь на 8-ій міжнародній науково-практичній конференції ”Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі” 2007р. Київ0,20,1Забара С.С.
110Дослідження операцій та методи оптимізаціїДрукВДК Університету “Україна”, 2007р102Корольов М.Є., Павленко В.І., Савіна О.В.
111Матричний тригерДрукПатент на корисну модель №36651 К. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.11.20081,01,0
112Матричний тригерДрукПатент на корисну модель №36652 К. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.11.20081,00,5Забара С.С., Зеленський К.Х.
113Мультимедійні системи навчання для студентів з вадами слуху.ДрукДоповідь на 9-ій міжнародній науково-практичній конференції ”Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі” 2008 р. Київ0,20,1Забара С.С., Тимошенко О.М., Вішталь Т. М.
114Електронна модель транспортної задачі.ДрукПатент на корисну модель №37701 К. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.12.081,00,5Прищепа Є.А., Сапсай С.С.
115Індикатор найменшої напругиДрукПатент на корисну модель №37702 К. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.11.08Ліщина В.О., Тетельбаум І.С.
116Індикатор найбільшої напругиДрукПатент на корисну модель №37705 К. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.11.2008Кіт Г.В., Сапсай С.С.
117Електронна модель визначення найкоротшого шляху.ДрукПатент на корисну модель №37703 К. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.12.2008Прищепа Є.А., Сапсай С.С., Ротар О.С.
118Електронна модель визначення критичного шляху.ДрукПатент на корисну модель №37704 К. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України 10.12.2008Прищепа Є.А., Сапсай С.С.
119Про факультет комп’ютерних технологійДрукВісник Університету «Україна», 2008, №6. стр.6 – 13Забара С.С., Зеленський К.Х., Зенцев В.Г. та ін.
120Електронна модель задачі призначення.ДрукВісник Університету «Україна», 2008, №6стр.55 – 59Сапсай С. С.
121Матричний тригерДрук.Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичній конференції ”Комп’ютерні технології: наука і освіта” 9-11. 10.2009р. Луцьк, с.108-09.Журавльов Ж.П., Комко О.М., Сапсай С.С.
122Електричні моделі транспортної задачі.Друк.«Розподілені комп’ютерні системи» т.1, Збірник праць ювілейної міжнародної науково-практичної конференції РКС-2010 – Київ, НТУУ «КПІ», 6-8. 04. 2010р.
123Тригер матричної структури.Друк.Вісник університету «Україна», 2010, №8 «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика», стр.53 – 55.Тимошенко О. М., Сапсай С.С., Коваленко В. В.
124Про ілюстрацію виконання алгоритмів пошуку остового дерева найменшої ваги.Друк.Вісник університету «Україна», 2010, №8 «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика», стр.72 – 74.Павленко В.І., Канарська І.С.
125Методичні вказівки до виконання дипломних робіт спеціаліста.ДрукВДК Університету “Україна”, 2010р1.50,5Забара С.С., Зеленський К.Х.
126Архітектура та можливості сучасних систем візуалізації тривимірних данихДрук.Вісник Університету «Україна», 2011, №2 «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика», стр.239 – 245.Захаренко Д.О.
127Усунення стрибків контрольованого сигналуДрук.Вісник університету «Україна», 2011, №2 «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика», стр.262 – 267.Барсук Л.Я.
128Автоматичне проектування раціональних схем розкрою листових матеріалів на деталі взуття при серійному виробництві.Друк.Вісник КНУТД. 2011, №6Гаврилов Т.М., Чупринка В. І.
129Прогнозирование макроэкономических показателей с помощью нечеткого МГУАДрук.Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичній конференції ”Комп’ютерні технології: наука і освіта ” 9-11. 10.2012р. Н. Каховка, с.140-146.Кожуховська О.А., Бідюк П.І., Гасанов А.С.
130Сервер на основі операційної системи FreeBSD 6.1Друк.ВДК Університету “Україна”, 2015р. 112с.Прищепа Є.А.
131Оптимізація системи очистки димових газівДрук.Вісник Університету «Україна», 2015, №3 «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика».Рижов В.І., Прийомов С.Г.

Перелік публікацій останніх років

1. Сервер на основі операційної системи Free BSD 6.1. - К.: ВДК Університет “Україна”, 2015. - 112 с.

2. Вісник Університету «Україна». Серія «Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика». - 2015. - №3. - К.: ВДК Університету “Україна”, 2015. - 112 с.

Кiлькiсть переглядiв: 263

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.