Підписатися на RSS

Cмаковський Денис Сергійович

/Files/images/golovna/kafedri/nf_tehnology__programuvannya/Smakovskiy.png Кафедра інформаційних технологій та програмування

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

У 2006 р. закінчив НТУУ «КПІ» за спеціальністю «Інформаційні технології проектування» та отримав кваліфікацію магістра комп’ютерних наук.

Захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 01.05.03 – Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин на тему “Прикладні програмні засоби для реалізації адаптивних алгоритмів розрахунку процесів теплопередачі в системах охолодження на теплових трубах”.

Участь у науково-практичних конференціях

всеукраїнських

2011-2012

1. Молодіжна науково-практична конференція «Енергетичний форум», 27 березня 2012 року.

Гавадзе Т.О., Смаковський Д.С. Створення веб-сервісів.

2. Молодіжна науково-практична конференція «Енергетичний форум», 27 березня 2012 року.

Галушка В.В., Смаковський Д.С. Програмне забезпечення радіомодуля наземної станції керування наносупутником.

3. Молодіжна науково-практична конференція «Енергетичний форум», 27 березня 2012 року.

Стратій А.В., Смаковський Д.С. Використання графічних процесорів для розв’язування двовимірної задачі дифузії.

міжнародних

2014-2015

1. ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конференція аспірантів, магістрантів і студентів “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, Київ, НТУУ "КПІ", ТЕФ, 18.06.2015. – С. 46.

Смаковський Д.С., Турін Д.В. Засоби трансляції циклограми наносупутника.

2013-2014

1. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, Київ, 22.04.2014.

Смаковський Д.С., доц., к.т.н., Вакуленко П.В., магістр 6 курсу, гр. ТІ-81м. Засоби автоматизації зберігання, пов’язаних відношеннями об’єктів у реляційних та постреляційних БД на платформі .NET.

2. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, Київ, 22.04.2014.

Смаковський Д.С., доц., к.т.н., Галушка В.В., магістр 6 курсу, гр. ТІ-81м. Алгоритми вибору оптимальної довжини пакету АХ.25.

3. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, Київ, 22.04.2014.

Смаковський Д.С., доц., к.т.н., Кручок С.І., студент 4 курсу, гр. ТВ-02. Засоби збереження об'єктів, пов'язаних відношенням "Успадкування до реляційних та об'єктно-орієнтованих баз даних на платформі JAVA".

4. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів „Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, Київ, 22.04.2014.

Смаковський Д.С., доц., к.т.н., Турін Д.В., магістр 5 курсу, гр. ТВ-31м. Засоби розробки і трансляції циклограм наносупутника.

2012-2013

1. XI Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів "Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики", Київ, 16.04.2013;

Смаковський Д.С., Вінніченко В.С. Засоби універсального збереження даних в об’єктно-орієнтовані та реляційні бази даних.

2. XI Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів "Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики", Київ, 16.04.2013;

Смаковський Д.С., Котунов В.О. Розробка засобів інтерпретації циклограм наносупутника.

3. XI Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів "Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики", Київ, 16.04.2013;

Смаковський Д.С., Турін Д.В. Засоби трансляції циклограм наносупутника.

4. XI Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів "Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики", Київ, 16.04.2013;

Смаковський Д.С., Христюк Д.С. Система моніторингу та підвищення рівня кваліфікації співробітників сучасних корпорацій.

2011-2012

1. Х Міжнар. наук.-практ. конференція аспірантів, магістрантів і студентів “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, Київ, 17.04.2012.

Стратій А.В., Смаковський Д.С. Використання паралельних обчислень для розв’язання диференційних рівнянь неявним методом.

2. Х Міжнар. наук.-практ. конференція аспірантів, магістрантів і студентів “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, Київ, 17.04.2012.

Савінкова Ю.О., Лук’яненко С.О., Смаковський Д.С. Програмне забезпечення для внутрішнього обміну даними наносупутника НТУУ «КПІ».

3. Х Міжнар. наук.-практ. конференція аспірантів, магістрантів і студентів “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, Київ, 17.04.2012.

Домбровський В.В, Смаковський Д.С. Аналіз ефективності алгоритму побудови вкладених сіток.

4. Х Міжнар. наук.-практ. конференція аспірантів, магістрантів і студентів “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, Київ, 17.04.2012.

Лук’яненко С.О., Дзьогайло А.І., Смаковський Д.С. Оптимізація процесу розподіленого формування звітності у веб-технологіях.

5. Х Міжнар. наук.-практ. конференція аспірантів, магістрантів і студентів “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, Київ, 17.04.2012.

Гавадзе Т.О., Смаковський Д.С. Веб-сервіси та засоби їх розробки на платформі Java EE.

2010-2011

1. ІХ Міжнар. наук.-практ. конференція аспірантів, магістрантів і студентів “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, Київ, 18.04.2011.

Островський І.М., Смаковський Д.С. Засоби забезпечення випробувань підсистеми телеметрії наносупутника.

2. ІХ Міжнар. наук.-практ. конференція аспірантів, магістрантів і студентів “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, Київ, 18.04.2011.

Савинкова Ю.А., Лукьяненко С.А. Смаковский Д.С. Программные средства обеспечения функционирования наноспутника.

3. ІХ Міжнар. наук.-практ. конференція аспірантів, магістрантів і студентів “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, Київ, 18.04.2011.

Домбровський В.В., Смаковський Д.С. Адаптивний алгоритм побудови вкладених сіток.

4. ІХ Міжнар. наук.-практ. конференція аспірантів, магістрантів і студентів “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, Київ, 18.04.2011.

Щербашин Ю.Д., Аникієнко М.М., Смаковський Д.С. Особливості системи орієнтації наносупутника НТУУ "КПІ".

5. ІХ Міжнар. наук.-практ. конференція аспірантів, магістрантів і студентів “Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики”, Київ, 18.04.2011.

Стратій А.В., Смаковський Д.С. Використання технології CUDA для розв’язання диференційних рівнянь.

Основні наукові публікації

1. Головко Л.Ф. Моделирование адаптивным сеточным методом температурного поля при лазерной наплавке порошковых материалов / Л. Ф. Головко, С. А. Лукьяненко, В. А. Агеєнко, И. Ю. Михайлова // Электронное моделирование. – 2009. – Т. 31. - №1. – С. 21-32.

2. Лук'яненко С.О. Методи чисельного моделювання високоградієнтних процесів в об'єктах із розподіленими параметрами / С. О. Лук'яненко, Д. С. Смаковський, Н. М. Аушева // Лазерні технології та комп'ютерне моделювання / Під ред. Л. Ф. Головка, С. О. Лук'яненка. – К.: Вістка, 2009. – С. 70-78.

3. Смаковский Д.С. Адаптивная интерполяция на основе кривых Фергюссона для построения сеточных функций / Д. С. Смаковский // Электронное моделирование. – 2010. – Т. 32. - №5. – С. 11-18.

4. Глива В.А. Визначення та прогнозування динаміки зміни аероіонного складу повітря виробничих приміщень / В. А. Глива, В. І. Клапченко, С. М. Пономаренко, Л. О. Левченко, Д. С. Смаковський // Вісник НТУУ «КПІ». Серія «Гірництво». – 2010. – Вип. 19. – С. 161-167.

5. Верлань А.А. Численное решение двумерного уравнения теплопроводности с использованием технологии OpenMP / А. А. Верлань, Д. С. Смаковский, И. Ю. Михайлова // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Вип. 4. – C. 56-64.

Кiлькiсть переглядiв: 187

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.