Підписатися на RSS

Кафедра комп'ютерних наук

У зв'язку з тим, що екологічна ситуація у світі і, зокрема, в Україні, дедалі погіршується, виникає гостра необхідність у фахівцях, які можуть автоматизованими засобами контролювати та прогнозувати забруднення навколишнього середовища і кваліфіковано обґрунтовувати економічні витрати на його захист.

Фахівці цієї спеціальності повинні володіти аналітичними методами, системним та прикладним програмуванням, досвідом створення та експлуатації розподілених комп'ютерних систем; можуть проводити контроль і дослідження навколишнього середовища засобами обчислювальної техніки.

Потреба у фахівцях за спеціальністю «Комп'ютерні науки» із кожним роком стає гострішою, що пов'язано із антропогенним впливом на довкілля наслідків господарської діяльності. Забезпечення екологічної безпеки довкілля як напрям інтелектуальної і науково-практичної діяльності визнано найпріоритетнішим у Європі й усьому світі. Майбутні фахівці за цією спеціальністю набувають знання та уміння у вирішенні завдань дослідження технологічних об'єктів та систем і математичного та комп'ютерного моделювання процесів розповсюдження забруднень у довкіллі (у повітрі, водоймах, річках, підземних водах тощо), задач прогнозування стану довкілля, створенні розподілених баз даних стану довкілля на базі системного і прикладного програмування, виконують екологічну експертизу та сертифікацію підприємств.

Фахівці з комп'ютерних наук мають володіти методами еколого-економічного моделювання, спеціальними системами різноманітного призначення. За допомогою цих засобів можуть реалізовувати різноманітні еколого-економічні моделі представлення об'єктів та процесів. Випускники спеціалізуються, зокрема, на створенні програмного забезпечення, яке розв'язує різноманітні еколого-економічні завдання.

Ця спеціальність надає кваліфікацію програміста зі спеціалізацією в галузях економіки та екології. Вона надає ексклюзивну можливість працювати на таких підприємствах, як банки, фінансово-економічні корпорації, інвестиційні фонди фірм тощо.

Об'єкт діяльності — процеси створення та функціонування комп'ютерних систем проектування економічних та екологічних процесів та систем.

Напрямки діяльності: комп'ютерний еколого-економічний моніторинг державних та приватних підприємств (еколого-економічна експертиза та еколого-економічна сертифікація підприємств); інформаційне та програмне забезпечення автоматизації технологічних процесів та систем комп'ютеризації підприємств; комп'ютерне і математичне моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища та побудова експертних систем (наукова діяльність); створення та адміністрування розподілених баз даних екологічних систем; розробка систем управління екологічними системами; дослідження технологічних процесів об'єктів, що проектуються, та їх еколого-економічна експертиза з використанням сучасних інформаційних технологій.

Галузі діяльності випускників кафедри:

 • менеджмент у галузі еколого-економічного моніторингу;
 • програмно-технічні комплекси для створення еколого-економічних моделей різного рівня;
 • потужні бази даних і знань;
 • екологічна експертиза та паспортизація підприємств усіх видів діяльності (енергетичних, нафтових, хімічних, металургійних, сільськогосподарських, харчових та інших);
 • участь у створенні природозахисних споруд (для повітря, води, лісу та ін.)./Files/images/golovna/image093.jpg

Функції, котрі повинен виконувати спеціаліст у межах спеціальності "Комп'ютерні науки":

 1. Попереднє дослідження предметної галузі для побудови еколого-економічних моделей об'єктів та систем.
 2. Репрезентація та обробка інформації, котра формалізується у вигляді еколого-економічних систем.
 3. Розв'язання еколого-економічних задач, що мають спеціальні алгоритми їх ефективного вирішення.
 4. Репрезентація ситуацій, визначених предметною галуззю, і створення систем еколого-економічного моделювання.
 5. Розробка та реалізація механізмів ефективної обробки надвеликих баз даних еколого-економічного призначення.

Місця працевлаштування випускників кафедри:

 • державні установи, які контролюють екологічний стан середовища;
 • дослідні установи відповідного напрямку; галузеві організації та підприємства;
 • установи обласних і районних держадміністрацій;
 • конструкторські організації зі створення природозахисних споруд.

По закінченні спеціаліст може працювати на будь-яких підприємствах та фірмах не тільки в Україні, а й за кордоном, де потреба у програмістах - дуже велика.

Професійно-орієнтовані дисципліни спеціальності:

Програмування: С, С++, Java, Python, системне програмування, операційні системи, інтегровані пакети прикладних програм, СУБД.

Комп'ютерні науки: чисельні методи, математичні методи оптимізації, комп'ютерні методи обробки сигналів та зображень, інформаційні системи, сучасна теорія управління.

Моніторинг: прикладна екологія, природні катастрофи, інформаційне забезпечення екологічного моніторингу, випадкові процеси в екологічних системах, екологічна експертиза підприємств, економічне і правове законодавство з екології.

Кiлькiсть переглядiв: 391

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.